Αρχική | Διοργάνωση | Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Διαμονή | Πρόγραμμα | Χορηγοί

Το 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας  έχει ως στόχο τη παρουσίαση επίκαιρων επιστημονικών ερευνών και εργασιών από ειδικούς επιστήμονες στους τομείς της προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας οικοσυστημάτων και ορεινών και αγροτικών περιοχών, περιβαλλοντικής ευαισθησίας και βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στα θέματα που απασχολούν την περιοχή της Θεσσαλίας.

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι:


 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Βιοποικιλότητα και προστατευόμενες περιοχές
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τηλεπισκόπηση
 • Ενέργεια και περιβάλλον
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
 • Μαθηματική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
 • Οικονομικά περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση
 • Περιβαλλοντική πολιτική & νομοθεσία
 • Περιβαλλοντικός θόρυβος
 • Ρύπανση εδάφους
 • Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
 • Τεχνολογίες αντιρρύπανσης
 • Φυσικό περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά
 • Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

Γραμματεία συνεδρίου:
Μανάκου Βίκυ,
Τηλ. 24210 74282,
Φαξ 24210 74276,
Κιν.6973328909,
e-mail: vmanak@uth.gr

Προσκεκλημένοι ομιλητές 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Θεσσαλίας:

Αθανάσιος Γείτονας,
Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Βιώσιμα συστήματα διαχείρισης ιλύων και οργανικών στερεών αποβλήτων”.


Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης,
Ερευνητής Α’ - ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Η ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια και οι επιδράσεις της στην υγεία και το κλίμα”.

 

Αβραάμ Καραγιαννίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης”.


Ευθύμιος Λέκκας,
Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Μεγάλης κλίμακας Φυσικές Καταστροφές & περιβαλλοντικές επιπτώσεις - H εποχή των NaTech”.

Κίμων Χατζημπίρος,

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Ανθρώπινη οικολογία: Αντιθέσεις και συστημική προσέγγιση”.


Copyright © 2012

Διοργάνωση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης & Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρχική | Διοργάνωση | Σημαντικές Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Τόπος και Διαμονή | Πρόγραμμα Συνεδρίου | Χορηγοί