Αρχική | Διοργάνωση | Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Διαμονή | Πρόγραμμα | Χορηγοί

Οι περιλήψεις και οι εισηγήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην κα. Β. Μανάκου στο vmanak@uth.gr, ενώ θα δίνονται πληροφορίες στα τηλ: 24210 74282, 6973328909 και φαξ: 24210 74276.

Η συνολική έκταση του κειμένου θα πρέπει να είναι μέχρι έξι (6) σελίδες. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να γραφτούν σε Α4, με περιθώρια πάνω 3.5, κάτω 2.5, Αριστερά – Δεξιά 2.7, γραμματοσειρά Arial 11, διάστιχο 1.

Οι εισηγήσεις (προφορικές και αναρτημένες) θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή και οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν έως 30/06/2012 για το αποτέλεσμα της κρίσης. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές (προφορικές και αναρτημένες) θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου. 

Οδηγίες
Υπόδειγμα Περίληψης
Υπόδειγμα Εργασίας


Σχετικά με την παρουσίαση των εργασιών υπό μορφή αναρτημένης παρουσίασης (poster) σας ενημερώνουμε ότι το μέγεθος του poster δεν πρέπει να ξεπερνά σε διαστάσεις το μέγεθος 1.20 *1.00 m.
Γραμματεία συνεδρίου:
Μανάκου Βίκυ,
Τηλ. 24210 74282,
Φαξ 24210 74276,
Κιν.6973328909,
e-mail: vmanak@uth.gr

Προσκεκλημένοι ομιλητές 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Θεσσαλίας:

Αθανάσιος Γείτονας,
Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Βιώσιμα συστήματα διαχείρισης ιλύων και οργανικών στερεών αποβλήτων”.


Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης,
Ερευνητής Α’ - ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Η ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια και οι επιδράσεις της στην υγεία και το κλίμα”.

 

Αβραάμ Καραγιαννίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης”.


Ευθύμιος Λέκκας,
Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Μεγάλης κλίμακας Φυσικές Καταστροφές & περιβαλλοντικές επιπτώσεις - H εποχή των NaTech”.

Κίμων Χατζημπίρος,

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
θα δώσει διάλεξη με τίτλο
“Ανθρώπινη οικολογία: Αντιθέσεις και συστημική προσέγγιση”.


Copyright © 2012

Διοργάνωση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης & Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρχική | Διοργάνωση | Σημαντικές Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Τόπος και Διαμονή | Πρόγραμμα Συνεδρίου | Χορηγοί